Филтрирай по:

Тип на поръчката:Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Назначаване на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит

Назначаване на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет за 2015


О Б Я В А
 
„ЕКО АНТРАЦИТ” ЕАД , гр.София
 
набира оферти за извършване на независим финансов одит
от регистрирани одитори на годишния финансов отчет на дружеството за отчетната 2015 година
 
Сумата на актива на баланса плюс приходите /без оборотни данъци/ към 31.12.2014г. е в размер на.772 хил.лв.
 
Офертите да се представят в затворен и запечатан плик в 14-дневен срок от датата на публикацията на адрес: „ЕКО АНТРАЦИТ’” ЕАД, , ул.”Тинтява” № 86 ,1113 София, и да съдържат:
 

1.     Обща оценка на одита;

2.     Брой работни часове за проверка и заверка;

3.     Брой работни часове за текущи консултации.

 
Допълнителна информация ще бъде предоставена в срока за подаване на оферти на същия адрес.
 
За контакти: тел: 02/ 44 42 566 и 0887 485 533 – Соня Георева
 
Обявата ще бъде публикувана във вестник ”Новинар” на 05.06.2015 г.
Краен срок за подаване на оферти – 18.06.2015 г. до 17:00 часа.