Филтрирай по:

Тип на поръчката:Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Назначаване на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит

                  Назначаване на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет за 2016 г. 

 

О Б Я В А
 
„ЕКО АНТРАЦИТ” ЕАД , гр.София, ПК 1113, ул. "Тинтява" № 86
 
набира оферти за извършване на независим финансов одит от регистрирани одитори на годишния финансов отчет на дружеството за отчетната 2016 година
 
Сумата на актива на баланса плюс приходите /без оборотни данъци/ към 31.12.2015 г. е в размер на 1 316 хил.лв.
 
Офертите да се представят в затворен и запечатан плик в 14-дневен срок от датата на публикацията на адрес: 
„ЕКО АНТРАЦИТ’” ЕАД, ул.”Тинтява” № 86 ,1113 София,и да съдържат:
 

1. Обща цена на одита;
2. Брой работни часове за проверка и заверка;
3. Брой работни часове за текущи консултации.

 
Допълнителна информация ще бъде предоставена в срока за подаване на оферти на същия адрес.
 
За контакти: тел: 02/ 44 42 566 - Христо Михайлов

Обявата е публикувана във вестник 
”Монитор” на 18.08.2016 г.
Краен срок за подаване на оферти – 
01.09.2016 г. до 17:00 часа.