Филтрирай по:

Тип на поръчката:Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Назначаване на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит

Назначаване на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет за 2017 г.

 

О Б Я В А

"ЕКО АНТРАЦИТ" ЕАД, гр. София, ул. "Тинтява" № 86,
набира оферти за извършване на независим финансов одит на дружеството за отчетната 2017 година.
Сумата на актива на баланса плюс приходите /без оборотни данъци/ към 31.12.2016 г. е в размер на 1 679 хил. лв.
Офертите да се представят в затворен и запечатан плик в 14-дневен срок от датата на публикацията на адрес:
"ЕКО АНТРАЦИТ" ЕАД, гр. София 1113, ул. "Тинтява" № 86 и да съдържат:

1. Обща цена на одита;
2. Брой работни часове за проверка и заверка;
3. Брой работни часове за текущи консултации;

Допълнителна информация ще бъде предоставена в срока на подаване на оферти на същия адрес.

За контакти: 02/4442566 Христо Михайлов
Обявата е публикувана във вестник 
"Монитор" на 21.07.2017 г.