Филтрирай по:

Тип на поръчката:Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки / Избор на изпълнител за оставащи и довършителни СМР за обект: ”Рудник „Медет”. Управление и пречистване на води и мониторинг” – Първи етап – Управление на води. Подобект № 1 и Подобект № 2”.

Поръчка №: 20150112kglB27436

Дата на връщане/задържане: 2015-04-28 16:05:00

Към контрагент: „МИНСТРОЙ ХОЛДИНГ“АД

Размер на плащане: 25190.00

Основание за връщане/задържане на гаранцията:

чл.62, ал.1, т.1 от ЗОП


<-- Обратно към поръчката