Филтрирай по:

Тип на поръчката:Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

"Изготвяне на Допълнителна проекто-сметна документация (ДПСД) на работен проект за обект: „Хвостохранилище „Медет”. Рекултивация на откоси и площи извън границите на концесията, изграждане на дренажи и отводнителни съоръжения в зоната на стените”

Тип поръчка: Договаряне без обявление (до 14.04.2016)

Дата: 2014-08-21 00:00:00
№ 20150122gwdz131980

Описание:

Процедурата е стартирана от ЕКОМЕДЕТ ЕООД


ПубликацияДата
Договор № 15 От дата: 2014-09-04 2014-10-01 00:00:00
Плащане по договор №: 15 От дата: 2014-09-04 2014-12-19 17:00:00
Върната/Задържана гаранция за изпълнение към договор №:15 2014-12-18 10:00:00

<-- Обратно към поръчки