Филтрирай по:

Тип на поръчката:Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Избор на изпълнител за услуга с предмет: "Мониторинг на хвостохранилище Медет"

Тип поръчка: Открита процедура (до 14.04.2016)

Дата: 2015-07-27 09:46:33
№ 20150723ZgIi170281

Описание: Процедурата е стартирана от ЕКОМЕДЕТ ЕООД

 Целта на настоящата обществена поръчка е да бъде избран изпълнител на услугата, който да осигури изпълнението на следните дейности от работния проект в продължение на 3 (три) години:

1) Възстановяване на контролно-измервателната система (КИС)  на стена „Жеков вир” и стена „Златишко кале” (нивелачни точки, нивелачни репери, визирни стълбове, пиезометри);  

2) Наблюдение състоянието на двете стени, хвостохранилището и съоръженията към него (оглед и оценка състоянието на обекта, нулево геодезическо измерване на КИС на двете стени);

3) Измерване на хоризонтални и вертикални деформации на двете стени;

4) Наблюдение нивото на депресионната повърхност в стените;

5) Наблюдение на повърхностни и дренажни води;

6) Изготвяне на годишни доклади за извършени наблюдения за срока на изпълнение;

7) Почистване на отводнителни канали.Документи
10332015271007_Dokumentacia_otkr_proz_x-ste_Medet_.doc
10492015271007_Оферта-обр. приложение 1.docx
11022015271007_Списък документи-обр.Приложение 2.docx
11202015271007_Представяне на участника и декларация чл.47,ал.9 ЗОП-обр.Приложение 3.docx
11382015271007_Банкова гаранция участие-обр. Приложение 4.docx
15042015271007_Банкова гаранция изпълнение-обр.Приложение 4А.docx
15132015271007_Декларация свързаност-обр.Приложение 5.docx
15202015271007_Декларация приемане усл.на договор-обр.Приложение 6.docx
15412015271007_Декларация офшорни зони-обр.Приложение 7.docx
15492015271007_декларация подизпълнител-обр.Приложение 8.docx
15592015271007_Списък изпълнени договори-обр.Приложение 9.docx
16102015271007_Списък на експертите-обр.Приложение 10.docx
16182015271007_Декларация ангажираност експерт-обр.Приложение 11.docx
16302015271007_Справка-декл. оборудване-обр.Приложение 12.docx
16382015271007_Техническо предложение-обр.Приложение 13.docx
16472015271007_KSS_Monit_xv_Medet_obrazec 13 A.xls
17252015271007_Декларация конфиденциалност-обр.Приложение 14.docx
17492015271007_Ценово предложение-обр.Приложение 15.docx
18042015271007_Проект на договор-Приложение 16-Финал.docx
19302015271107_29292015271007_опис чертежи.doc
19412015271107_30192015271007_Zapiska.doc
19572015271107_30332015271007_1.TIF
20132015271107_30422015271007_2.1.TIF
20252015271107_30532015271007_3.TIF
20372015271107_31042015271007_4.1.TIF
20592015271107_31132015271007_5.1.TIF
21152015271107_31212015271007_6.1.TIF
21342015271107_31302015271007_7.TIF
21502015271107_31372015271007_8.TIF
22052015271107_31482015271007_9.TIF
22172015271107_32032015271007_10.TIF
22352015271107_33362015271007_11.1.JPG
23012015271107_33452015271007_11.PDF
23172015271107_33552015271007_12.TIF
23332015271107_34072015271007_13.TIF
23502015271107_34162015271007_14.TIF
24102015271107_34272015271007_15 16 .1 XVOST-MED_A.pdf
24272015271107_34422015271007_15.PDF
24442015271107_34532015271007_16.PDF
24532015271107_35022015271007_17.JPG
25072015271107_35112015271007_18.JPG
25292015271107_35232015271007_19.JPG
25422015271107_35322015271007_20.JPG
25582015271107_35432015271007_21 22 XVOST-MED_A.pdf
26102015271107_35532015271007_23 24 XVOST-MED_A.pdf
26292015271107_36012015271007_центрирано устройство.pdf

ПубликацияДата
Отговор въпрос 2015-08-31 11:05:00
Протокол № 1 Комисия 2015-09-15 11:20:00
Отваряне на ценови оферти 2015-09-28 14:45:00
Протокол № 2 на комисия 2015-10-12 12:00:00
Протокол № 3 на комисия 2015-10-12 12:00:00
Решение класиране участници 2015-10-12 12:05:00
Договор № ЕМ-15-020/10.11.2015 От дата: 2015-11-10 2015-11-27 15:00:00
Плащане по договор №: ЕМ-15-020/10.11.2015 От дата: 2015-11-10 2015-12-28 13:31:38
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Избор на изпълнител за услуга с предмет: "Мониторинг на хвостохранилище Медет" 2015-10-30 13:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Избор на изпълнител за услуга с предмет: "Мониторинг на хвостохранилище Медет" 2015-10-30 13:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Избор на изпълнител за услуга с предмет: "Мониторинг на хвостохранилище Медет" 2015-10-30 13:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Избор на изпълнител за услуга с предмет: "Мониторинг на хвостохранилище Медет" 2015-10-30 13:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Избор на изпълнител за услуга с предмет: "Мониторинг на хвостохранилище Медет" 2015-10-30 13:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Избор на изпълнител за услуга с предмет: "Мониторинг на хвостохранилище Медет" 2015-10-30 13:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Избор на изпълнител за услуга с предмет: "Мониторинг на хвостохранилище Медет" 2015-10-30 13:00:00
Върната/Задържана гаранция за участие към поръчка:Избор на изпълнител за услуга с предмет: "Мониторинг на хвостохранилище Медет" 2015-12-14 09:30:00

<-- Обратно към поръчки