Филтрирай по:

Тип на поръчката:Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

"Мониторинг и поддръжка на хвостохранилища "Мечи дол" и "Чипровци", Община Чипровци, област Монтана

Тип поръчка: Публична покана (до 14.04.2016)

Дата: 2015-09-04 13:00:00
№ 20150903XzxG184782

Описание: Процедурата е стартирана от ЕКОМЕДЕТ ЕООД

Изпълнението на поръчката включва извършването на следните дейности в продължение на 3 (три) години:

За хвостохранилище „Мечи дол“:

·         Възстановителни работи по контролно-измервателната система и по колектора в западното дере над горната отбивна дига – изграждане на 5 броя пиезометри

·         Изследване устойчивостта на откосите на хвостохранилището

·         Оценка и оглед на състоянието на хвостохранилището

·         Почистване на външната отводнителна система

·         Наблюдения и химически анализи на дренажните води

·         Изготвяне на годишни доклади за резултатите от проведения мониторинг

За хвостохранилище „Чипровци”:

·         Възстановяване на нарушените рекултивирани повърхности и/или повреди по съоръженията към хвостохранилището

·         Изследване устойчивостта на откосите на хвостохранилището

·         Оценка и оглед на състоянието на хвостохранилището

·         Възстановяване на контролно-измервателната система

·         Почистване на външната отводнителна система

·         Наблюдения и химически анализи на дренажните води

·         Изготвяне на годишни доклади за резултатите от проведения мониторинг.


Документи
14252015041509_DOKUMENTACIA -4iprovci.doc
14322015041509_1. Оферта-обр..docx
14392015041509_2. Списък документи.docx
14502015041509_3. Представяне на участника и декларация чл.47,ал.9 ЗОП.docx
15022015041509_4. Декларация свързаност.docx
15112015041509_5. Декларация приемане усл.на договор.docx
15192015041509_6. Декларация подизпълнител.docx
15302015041509_7. Декл.списък изпълнени договори.docx
15372015041509_8. Декл.списък на експертите.docx
15532015041509_9. Декларация ангажираност експерт.docx
16002015041509_10. Справка-декл. оборудване.docx
16492015041509_11.Техническо предложение.docx
17072015041509_12. Ценово предложение.docx
17512015041509_12A. KSS - Me4i dol i 4iprovci.xls
18002015041509_13.Проект на договор.docx
20192015041509_Raboten_proekt_monitoring_Mezi-dol.doc
20262015041509_1.pdf
20332015041509_2.pdf
20412015041509_3.pdf
20492015041509_4.pdf
20552015041509_5.pdf
21012015041509_6.pdf
21072015041509_7.pdf
21192015041509_8.pdf
21262015041509_9.pdf
23252015041509_Publ_pokana_Mechi_dol.pdf

ПубликацияДата
Протокол 2015-10-02 16:45:00
Договор № ЕМ-15-016/09.10.2015 От дата: 2015-10-09 2015-10-21 10:10:00
Плащане по договор №: ЕМ-15-016/09.10.2015 От дата: 2015-10-09 2015-12-28 13:23:08
Плащане по договор №: ЕМ-15-016/09.10.2015 От дата: 2015-10-09 2016-04-20 13:13:44

<-- Обратно към поръчки