Филтрирай по:

Тип на поръчката:Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Изготвяне на Допълнителна проекто-сметна документация (ДПСД) на работен проект за обект: „Рудник „Медет”. Управление и пречистване на води и мониторинг”- Първи етап – Управление на води - Подобект № 1 и Подобект № 2

Тип поръчка: Договаряне без обявление (до 14.04.2016)

Дата: 2015-10-21 13:35:54
№ 20151021SiRd221923

Описание: Процедурата е стартирана от ЕКОМЕДЕТ ЕООД

          Изискване на възложителя за изпълнение на поръчката:

         1. ДПСД да бъде съобразена с Протокол от 22.04.2015 г. на комисията, назначена със Заповед № 20/20.04.2015 г. от Управителя на „ЕКО МЕДЕТ” ЕООД и  Протокол № 105/ 01.07.2015 г. от МЕС към МИ, които са неразделна част от настоящата покана.

         2.  Да се изготви и заменителна таблица към ДПСД.

         3. Проектните  решения да бъдат съобразени изцяло със съществуващата ситуация и в отделните участъци да се търси индивидуално решение .

         4. При изготвяне на единичните анализни цени, които не се съдържат в офертата на изпълнителя, да се ползва Ценоразписа на „Стройекспертсек”, последната книжка, и тарифа 532 за превоз на материала.

5. Да се изготви актуална генерална сметка за обекта.Документи
20212015211310_Pokana_dog_DPSD-upr-vodi.pdf
20322015211310_Obrazez_oferta_DPSD_BT_Inzenering-upr-vodi.doc
20492015211310_Pril_dekl._za_podizpulnitel_51_al.1_t.8_ZOP.doc
20572015211310_Pril_deklaracia_47_al.9_ZOP.docx

ПубликацияДата
Доклад комисия 2015-12-09 16:20:00
Решение 2015-12-09 16:25:00
Договор № ЕМ 16-001 От дата: 2016-01-04 2016-01-12 11:00:00

<-- Обратно към поръчки