Филтрирай по:

Тип на поръчката:Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Изпълнение на дейности по изграждане на пиезометри - 6 броя, изработка и монтаж на информационни табели - 2 броя, предвидени в одобрената Допълнителна проекто - сметна документация (ДПСД) на работен проект за обект : "Мониторинг и поддръжка на хвостохранилище "Елшица".

Тип поръчка: Договаряне без обявление (до 14.04.2016)

Дата: 2015-11-10 12:26:46
№ 20151110IVUY238260

Описание: Процедурата е стартирана от ЕКОМЕДЕТ ЕООД

Предмет на настоящата обществена поръчка е възлагане изпълнението на допълнителни дейности по   изграждане на   пиезометри - 6 броя, изработка и монтаж на информационни табели - 2 броя, предвидени в одобрената  Допълнителна проекто - сметна документация (ДПСД) на работен проект за обект: "Мониторинг и поддръжка на хвостохранилище "Елшица".
Необходимостта от изпълнението на допълнителните видове и количества работи на обекта, произтичат от възникналите непредвидени обстоятелства, обосноваващи се от компрометираните  пиезометри, построени преди 2013 г., затлачени или нивото на подпочвените води е спаднало под котата на дъното им, и те не изпълняват предназначението си. В нито една от профилните линии не могат да се съберат пълни данни за водни нива на подпочвените води, построените депресионни  криви не са достатъчно представителни. Необходимо е да се възстановят  компрометираните пиезометри, като същите се изградят с по-голяма дълбочина, така че дъното им да е под котата на подпочвените води. Необходимостта от изпълнение на допълнителните дейности от същия изпълнител са посочени в годишния доклад за обекта за 2014 г. и   в   изготвената Допълнителна  проекто -сметна документация (ДПСД) към работния проект,  приети с Протокол № 103/26.02.2015 г. на МЕС към МИ.
Наред с горното допълнителните видове и количества дейности на обекта не може да се отделят технически и икономически от предмета на основния договор за извършване на услуга с предмет: "Мониторинг и поддръжка на хвостохранилище "Елшица" , като общата стойност на допълнителните  дейности  не е повече от 50 на сто от стойността на  дейностите, възложени по основния договор от 01.08.2013 г.  с договорена обща цена  86 704 лв. без ДДС.


Документи
57372015101211_Obrazez_oferta_DPSD_Mon_Elsiza.doc
57502015101211_Pril_deklaracia_47_al.9_ZOP.docx
58002015101211_Pril_dekl._za_podizpulnitel_51_al.1_t.8_ZOP.doc
00012015101311_ЕЛШИЦА ДППС - KSS - obrazez -bez-zeni.doc
10072015101511_Pokana_DPSD-Elsiza.pdf

ПубликацияДата
Решение и доклад на комисията 2015-11-20 16:40:00
Договор № ЕМ - 15-021/19.11.2015 От дата: 2015-11-19 2015-12-03 09:20:00
Плащане по договор №: ЕМ - 15-021/19.11.2015 От дата: 2015-11-19 2015-12-28 15:25:15

<-- Обратно към поръчки