Филтрирай по:

Тип на поръчката:Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Изготвяне на инвестиционен проект за „Техническа ликвидация на обогатителна фабрика „Медет”

Тип поръчка: Публична покана (до 14.04.2016)

Дата: 2015-12-29 11:29:20
№ 20151229zTOh253851

Описание: Процедурата е стартирана от ЕКОМЕДЕТ ЕООД

Предмет на поръчката е: Изготвяне на инвестиционен проект за „Техническа ликвидация на обогатителна фабрика „Медет”.
Обогатителна фабрика „Медет” е пусната в експлотация 1964г. и е прекратила производствената си дейност 1994г. През 1994г. е извършена консервация на фабриката.
От извършената консервация до момента (2015г) са изминали 21 години, като през това време са започнали процеси свързани с физическа амортизация на сградите и машините, предизвикана от атмосферните въздействия. С протокол № 108 от 23.11.2015 г. на Междуведомствен експертен съвет (МЕС) към Министерство на икономиката (МИ) е прието Задание за проектиране - фаза "работен проект" за техническа ликвидация на фабриката.Документи
30262015291112_DOKUMENTACIA - Proekt_OF-Medet.doc
30342015291112_1. Оферта-обр..docx
30502015291112_2. Списък документи.docx
31042015291112_3. Представяне на участника и декларация чл.47,ал.9 ЗОП.docx
31112015291112_4. Декларация свързаност.docx
31182015291112_5. Декларация приемане усл.на договор.docx
31252015291112_6. Декларация подизпълнител.docx
31312015291112_7. Декл.списък изпълнени договори.docx
31442015291112_8. Декл.списък на експертите.docx
31522015291112_9. Декларация ангажираност експерт.docx
31592015291112_10.Техническо предложение.docx
32062015291112_11. Ценово предложение.docx
32142015291112_12.Dogovor_proekt_OF.doc
43142015291112_Обявление Фабрика.pdf

ПубликацияДата
Протокол комисия 2016-01-27 11:35:00
Договор № № EМ - 16 - 004/02.02.2016 година От дата: 2016-02-02 2016-02-22 09:00:00

<-- Обратно към поръчки