Филтрирай по:

Тип на поръчката:Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„МОНИТОРИНГ И ПОДДРЪЖКА НА ХВОСТОХРАНИЛИЩЕ „МАДЖАРОВО-1” И „ВРЕМЕННО ХВОСТОХРАНИЛИЩЕ“

Тип поръчка: Открита процедура (до 14.04.2016)

Дата: 2016-03-16 14:05:00
№ 20160316ZXPL266071

Описание: Процедурата е стартирана от ЕКОМЕДЕТ ЕООД

Целта на настоящата обществена поръчка е да бъде избран изпълнител на услугата, който да осигури изпълнението на следните дейности от работния проект в продължение на 3 (три) години:

 1. Възстановителни дейности:

 • Почистване на отводнителен канал „Маджаровско дере”

 • Почистване на отводнителен канал „Гюрген дере”

 • Почистване на отводнителен канал „Средно дере”

 • Почистване на отводнителна канавка „Шиш тепе”

 • Запълване на водна площ на хвостохранилище „Маджаровско дере”

 • Запълване на водна площ до мост 2 – източно от хвостохранилището

 • Възстановяване на нарушен репер №10

 • Прочистване на пиезометри – 3 броя.

 • Почистване на отводнителен канал на временно хвостохранилище

 • Запълване на водна площ на временно хвостохранилище

 1. Дейности по наблюдения, измервания и опробвания:

 • Измерване на хоризонтални и вертикални деформации

 • Оглед и оценка състоянието на двете хвостохранилища

 • Измерване на водните нива в пиезометрите на двете хвостохранилища

 • Вземане и анализ на водни проби от двете хвостохранилища и от участъци Пандък дере, Момина скала, Харман кая, Брусевци

 • Изследване на биомаса

 • Изготвяне на годишни доклади за провеждания мониторинг.Документи
42172016160903_1.Оферта-обр. приложение 1.docx
42382016160903_2.Списък документи-обр.Приложение 2_.docx
42482016160903_3.Представяне на участника и декларация чл.47,ал.9 ЗОП-обр.Приложение 3.docx
42582016160903_4.Банкова гаранция участие-обр. Приложение 4.docx
43082016160903_4А.Банкова гаранция изпълнение-обр.Приложение 4А.docx
43152016160903_5.Декларация свързаност-обр.Приложение 5.docx
43242016160903_6.Декларация приемане усл.на договор-обр.Приложение 6.docx
43302016160903_7.Декларация офшорни зони-обр.Приложение 7.docx
43412016160903_8.Декларация подизпълнител-обр.Приложение 8.docx
43512016160903_9.Списък изпълнени договори-обр.Приложение 9.docx
44012016160903_10.Списък на експертите-обр.Приложение 10.docx
44102016160903_11.Декларация ангажираност експерт-обр.Приложение 11.docx
44192016160903_12.Справка-декл. оборудване-обр.Приложение 12.docx
44362016160903_13.Техническо предложение-обр.Приложение 13.docx
44452016160903_14.Декларация конфиденциалност-обр.Приложение 14.docx
44542016160903_15.Ценово предложение-обр.Приложение 15.docx
47482016160903_15А.KSS x-ste_Madjarovo 1 i Vremenno_obrazec 15 A_.xls
47572016160903_16.Проект на договор-Приложение 16.docx
48142016160903_Dokumentacia_otkr_proz_x-ste_Madjarovo 1 i Vremenno_.doc
48412016160903_1- sxemamadg.pdf
48522016160903_2-situacia.pdf
49032016160903_3- vodni ploshti.pdf
50132016160903_4-profili.pdf
18122016161103_Zapiska-Madjarovo.doc
52572016161103_Reshenie.pdf
53102016161103_Obyavlenie.pdf

ПубликацияДата
Протокол комисия 2016-04-18 16:45:00
Писмо цени 2016-04-18 16:45:00
Протокол комисия №2 2016-04-27 15:50:00
Решение 2016-04-27 15:50:00
Допълнително споразумение 2018-11-27 16:15:00
Договор № № ЕМ-16-016/16.05.2016г. От дата: 2016-05-16 2016-06-15 10:10:00

<-- Обратно към поръчки