Филтрирай по:

Тип на поръчката:Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Предмет на обществената поръчка е изпълнението на работен проект „Изследване статуса на котлована, наблюдение и контрол на свлачищните процеси и обследване на водите в котлована на рудник „Медет”

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА (от 15.04.2016)

Дата: 2017-04-27 17:08:15
№ 20170424EVkW302089

Описание: Процедурата е стартирана от ЕКОМЕДЕТ ЕООД

Общата цел на настоящата обществена поръчка е изпълнение на работен проект „Изследване статуса на котлована, наблюдение и контрол на свлачищните процеси и обследване на водите в котлована на рудник „Медет”, приет от Междуведомствения експертен съвет към Министерството на икономиката с Протокол № 115/22.11.2016 г.


Документи
56142017271204_Reschenie_3_ZOP_Kotlovan_Medet_240417.pdf
56222017271204_Objavlenie_ZOP_Kotlovan_Medet_240417.pdf

ПубликацияДата
Документация по ЗОП 2017-04-29 11:30:00
РАБОТЕН ПРОЕКТ - ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА И ЧАСТИ: ИНЖЕНЕРНОГЕОЛОЖКИ И ХИДРОГЕОЛОЖКИ ПРОУЧВАНИЯ, ГЕОДЕЗИЧЕСКА, МОНИТОРИНГ, ПРОЕКТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ 2017-04-29 11:30:00
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪНШНО УЧАСТИЕ ПРИ ПОДГОТОВКАТА НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ПО ЗОП /ПО ЧЛ.44, АЛ.3 , Т.1 ОТ ЗОП/ 2017-04-29 11:30:00
Протокол № 1 на комисия по ЗОП 2017-06-27 15:30:00
Съобщение за отваряне на ценовите предложения 2017-07-13 14:55:00
Протокол 2 на комисия 2017-07-20 14:10:00
Доклад комисия 2017-07-20 14:10:00
Решение избор изпълнител 2017-07-20 14:10:00
Договор № ЕМ-17-006 От дата: 2017-08-30 2017-09-29 16:45:00
Договор № ЕМ-17-007 От дата: 2017-08-31 2017-09-29 17:05:00

<-- Обратно към поръчки