Филтрирай по:

Тип на поръчката:Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Изготвяне на работен проект: "Мониторинг и поддръжка на хвостохранилище "Радка"

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ (от 15.04.2016)

Дата: 2019-02-28 16:30:00
№ 20190227ifLX390457

Описание:

Предмет на проекта за мониторинг е изготвяне на проектно-сметна документация за извършване на наблюдения, измервания и опробвания, както и възстановителни дейности на хвостохранилище „Радка”, в продължение на пет години.


Документи
47322019281502_Dokumentacia_OP_Xv_Radka.pdf
47512019281502_Образц_1-опис.docx
48002019281502_Образц_2-декларация_конфиденциалност.docx
48082019281502_Образц_3-предложение_за_изпълнение.docx
48152019281502_Образц_4-ценово_предложение (1).docx
48262019281502_Technicheski_Specifikacii_OP_Xv_Radka.pdf
48382019281502_Образец_6 - проект на договор_Радка.docx
48462019281502_Образец_7 - декларация_ЗМИП.doc
48582019281502_Reschenie_OP_Xv_Radka.pdf
49122019281502_Obyavlenie_OP_Xv_Radka.pdf
29462019281602_espd-request.zip

ПубликацияДата
Уведомление по чл.61, т.5 от ППЗОП 2019-04-12 16:25:00
Протокол комисия 2019-05-08 14:30:00
Решение за избор на изпълнител 2019-05-08 14:30:00
Договор за изпълнение 2019-07-04 14:15:00
Обявление за приключил договор 2019-12-19 16:45:00

<-- Обратно към поръчки