Филтрирай по:

Тип на поръчката:Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Рекултивация на нарушени терени в района на рудник "Здравец" - актуализация

Тип поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ (от 15.04.2016)

Дата: 2016-07-15 10:55:00
№ 20190117AYfH344281

Описание:

Предмет на поръчката е техническа рекултивация на  промишлени площадки на рудник „Здравец“.


Документи
18322019171001_Обявление за поръчка.pdf
19022019171001_Решение 1 за откриване на процедура.pdf
19142019171001_техническа спецификация, приложение 1 - план за безопасност и здраве.pdf
19212019171001_Техническа спецификация, приложение 2 - основен проект, включващ части Геодезия и Екология.rar
19252019171001_Техническа спецификация, приложение 3 - ПУСО.pdf
19322019171001_Техническа спецификация, приложение 4 - Количествена сметка.pdf
19482019171001_ЕЕДОП.doc
19572019171001_Методика за оценка.pdf
20032019171001_КСС.xls
20102019171001_Образец на Договор.doc
20142019171001_Образци.doc
20262019171001_Указания за участие.pdf

ПубликацияДата
Разяснения 2016-08-05 11:00:00
Протокол 1 2016-08-22 11:15:00
Покана 2016-10-10 11:00:00
Протокол 2 2016-10-14 10:20:00
Протокол 3 2016-10-14 11:00:00
Решение 2 2016-10-14 11:35:00
Доклад 2016-10-14 11:15:00
Допълнително споразумение 2016-11-25 10:35:00
Календарен график на изпълнителя 2016-11-25 10:45:00
Ценово предложение 2016-11-25 11:00:00
Договор № ЕА-05-01 От дата: 2016-11-01 2016-11-25 10:10:00

<-- Обратно към поръчки