Филтрирай по:

Тип на поръчката:Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

Предмет на обществената поръчка е „Мониторинг и поддръжка на хвостохранилище „Устрем-4“ („Обществена/та поръчка“) и има за обект предоставянето на услуга съгласно чл. 3, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и изпълнението на свързаните с това отделни строителни дейности и доставки.

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА (от 15.04.2016)

Дата: 2019-04-15 16:00:52
№ 20190410UqFi409530

Описание:

С  Протокол № 119/26.09.2017г. Междуведомственият експертен съвет (МЕС) към Министерство на икономиката (МИ) е приел работен проект за обект „Мониторинг и поддръжка на хвостохранилище „Устрем-4“, насочен основно към осигуряването на ефективна система за собствен мониторинг, позволяваща наблюдение на състоянието на стената на хвостохранилището и съоръженията към него, наблюдение на нивото на депресионната повърхност в стената, наблюдение на повърхностни и дренажни води, наблюдение и поддръжка на отводнителните съоръжения и наблюдение на състоянието и качествата на тревната покривка (биомаса).


Документи
10022019151604_Documentation_OP_Ustrem4.pdf
10192019151604_Tehnich_Specifikaciy_OP_Ustrem4.pdf
10362019151604_Образц_1-опис.docx
10462019151604_Образц_2-декларация_конфиденциалност.docx
11022019151604_Образц_3-предложение_за_изпълнение_ОП_1.docx
11122019151604_Образц_3А-предложение_за_изпълнение_ОП_2.docx
11262019151604_Образц_4-ценово_предложение_ОП_1.docx
11332019151604_Образц_4А-ценово_предложение_ОП_2.docx
11572019151604_Prilogenie_KSS_OP1_4.1.xlsx
12032019151604_Prilogenie_KSS_OP2_4.1A.xls.xlsx
12212019151604_6_проект на договор_Устрем.docx
12312019151604_6А_проект на договор_Устрем.docx
12502019151604_espd-request Обособена позиция 1.zip
12582019151604_espd-request Обоцобена позиция 2.zip
13262019151604_RP_Ob_Zapiska.pdf
13352019151604_1 geodziaustrem4-.pdf
13422019151604_2 sityacia-.pdf
13532019151604_3 kanavki.pdf
13592019151604_4- 5 tampon.pdf
14062019151604_6 piezometar.pdf
14132019151604_7 detaili.pdf
14272019151604_Izh_N_125_10042019_AOP_ Reschenie za otkr. OP-Ustrem.pdf
14442019151604_Izh_N_126_10042019 _ AOP_Obqvlenie za por..pdf
47552019151604_Приложение_6_5_към_проекта_на_договор.xls

ПубликацияДата
Уведомление по чл.61, т.5 от ППЗОП 2019-06-04 15:00:00
Протокол комисия 2019-07-10 16:35:00
Доклад комисия 2019-07-10 16:35:00
Решение за прекратяване на процедурата 2019-07-10 16:40:00

<-- Обратно към поръчки