Филтрирай по:

Тип на поръчката:Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:Обществени поръчки

„Мониторинг и поддръжка на хвостохранилище „Устрем-4“

Тип поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА (от 15.04.2016)

Дата: 2020-06-16 10:03:35
№ 20200609xIrg513280

Описание:

С  Протокол № 119/26.09.2017г. Междуведомственият експертен съвет (МЕС) към Министерство на икономиката (МИ) е приел работен проект за обект „Мониторинг и поддръжка на хвостохранилище „Устрем-4“, насочен основно към осигуряването на ефективна система за собствен мониторинг, позволяваща наблюдение на състоянието на стената на хвостохранилището и съоръженията към него, наблюдение на нивото на депресионната повърхност в стената, наблюдение на повърхностни и дренажни води, наблюдение и поддръжка на отводнителните съоръжения и наблюдение на състоянието и качествата на тревната покривка (биомаса)


Документи
38462020160906_Reshenie_Ustrem_11062020.pdf
39032020160906_Obyavlenie_Ustrem_11062020.pdf
40362020160906_Dokumentacia_Ustrem_11062020.pdf
40492020160906_Pril_1_Образец_опис _Устрем.docx
40572020160906_Pril_2_Образец_предложение_за_изпълнение_ОП1_Устрем.docx
41032020160906_Pril_2a_Образец_предложение_за_изпълнение_ОП2_Устрем.docx
41092020160906_Pril_3_Образец_ценово_предложение_ОП1_Устрем.docx
41162020160906_Pril_3a_Образец_ценово_предложение_ОП2_ Устрем.docx
41322020160906_Pril_3.1_КСС_ОП1_Устрем.xlsx
41412020160906_Pril_3.2_КСС_ОП2_Устрем.xlsx
41582020160906_Pril_4_Образец_Техническа спецификация_ОП1_Устрем.pdf
42092020160906_Pril_4a_Образец_Техническа спецификация_ОП2_Устрем.pdf
42212020160906_Pril_5_Методика_оценка_ОП1_Устрем.docx
42372020160906_Pril_6_Образец_проект на договор_ОП1_Устрем.docx
42472020160906_Pril_6a_Образец_проект на договор_ОП2_Устрем.docx
43112020160906_Pr_6_kam_proekt_dogovor ОП1.xls
43172020160906_Pr_5_kam_proekt_dogovor ОП2.xls
44002020160906_RP.zip
04112020161006_espd-request-ОП 1 Устрем.zip
04182020161006_espd-request-ОП 2 Устрем.zip

ПубликацияДата
Решение за изменение 2020-07-20 14:35:00
Съобщение за промяна на датата за отваряне на оферти 2020-07-24 13:00:00
Протокол 1 комисия 2020-07-31 16:15:00
Съобщение за отваряне на цени 2020-08-10 16:45:00
Протокол 2, 3 и 4 комисия 2020-08-18 11:30:00
Решение класиране 2020-08-18 11:30:00
Договор № ЕА-03-15/25.09.2020 2020-10-15 16:00:00
Договор № ЕА-03-12/17.09.2020 2020-10-15 16:30:00

<-- Обратно към поръчки